L’Associació Sant Martí Esport  (ASME) és una entitat consolidada i arrelada a Barcelona amb més de 30 anys d’experiència, i que entén l’Activitat Física i l’Esport com a vehicle de formació, educació, lleure, socialització i millora de la salut. Un camí que dura tota la vida i que treballa per la consecució del Benestar.

 

Ser dinàmics i amb capacitat d’adaptació, amb un pensament obert i un equip humà preparat, són les nostres senyes d’identitat. Transmetem els nostres valors en tots els projectes que desenvolupem, amb voluntat de continuar creixent i generant sinèrgies amb el teixit associatiu, empreses i ens públics del nostre entorn.

 

Una entitat que ha crescut i continua creixent prenent com a base el compromís social i la il·lusió. Adaptant i millorant el nostres serveis a les noves tendències i necessitats socials i augmentant l’oferta en els camps que conformen la cartera de serveis de l’entitat.

 

Diferents perquè entenem a l’individu com un ésser integral, que en cada etapa de la seva vida té unes necessitats diferenciades i al que ens adaptem contínuament per a oferir-li la millor qualitat de vida possible. Per aquest motiu les nostres activitats i serveis, orientats a que tothom pugui fer esport, comprenen:

 • Programes d’iniciació esportiva, Inclusió social, Promoció esportiva i activitats extraescolars pensades per a nens i nenes.
 • Seccions que des de les Escoles Esportives fins als adults faciliten el creixement i el desenvolupament de persones mitjançant l’Esport.
 • Programes d’Activitat Física, Fitness i Salut amb les últimes tendències del sector.
 • Programes aquàtics per a totes les edats, tant educatius i terapèutics, com esportius i utilitaris.
 • La Gestió d’equipaments esportius per a un ús a la carta.
 • Propostes saludables i d’entreteniment per a la gent gran.

 

Per al seu desenvolupament comptem per una banda amb el CEM Verneda, el CEM Vintró, el CEM Trinitat Vella i l’Esportiu La Pau,  equipaments esportius municipals gestionats per l’entitat, i ampliem la nostra tasca a centres educatius, casals de gent gran i espais exteriors del nostre entorn on desenvolupem els programes outdoor.

 

Programes de promoció esportiva: curs 2020-2021

 

Un dels objectius de l ‘Associació Sant Martí Esport es fomentar l’activitat física i l’esport amb una base de compromís social amb la població i amb el teixit associatiu, empreses i ens públics del nostre entorn.

 

Des de la nostra Associació seguim treballant per facilitar la inclusió esportiva i l’accés a les instal·lacions municipals que actualment gestionem. L’Ajuntament disposa d’un seguit de programes que  fomenten la inclusió i l’accés amb els que col·laborem actualment. Busca el que més s’adapti a les teves necessitats i no deixis de millorar el teu benestar.

 

Campus Olímpia

 

Què és?

La campanya de vacances d'estiu és un programa municipal que cada any ofereix a infants i adolescents de Barcelona una oferta àmplia i variada d'activitats educatives i engrescadores per gaudir de manera activa del període de vacances. La campanya, a més, facilita l'accés a les activitats a tots els infants i adolescents de la ciutat gràcies al suport econòmic i de recursos humans de l'Ajuntament.

 

Qui el pot demanar?

Famílies que necessitin atenció especial  per motius econòmics o personals  (discapacitat física, intel·lectual i/o sensorial) per accedir a l’activitat i que estiguin empadronats al municipi de Barcelona.

 

Com es demana?

Els ajuts econòmics dependran de l'incador de renda de suficiencia que estableix la Generalitat de Catalunya que establiran el percentatge d'ajut (90%, 60%, 30%). Les beques seran amb un màxim d'una activitat per nen/a i un màxim de 10 dies.

 

Les persones interessades han d’adreçar-se al Centre Esportiu Municiapl, recollir el Full de sol·licitud i, un cop emplenat, tramitar la sol·licitud a partir de dissabte 21 d’abril i fins dimecres 9 de maig de 2018, sense abonar cap quantitat a compte. Hauran de presentar la documentació indicada al dors del Full de sol·licitud, que l’entitat els lliurarà en el moment de la inscripció, a qualsevol Oficina d’ Atenció Ciutadana (OAC) de la ciutat. (mes informació a https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families )

 

Per els ajuts d'atenció especial, l’entitat organitzadora de l’activitat podrà sol·licitar a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) el reforç de l’equip de monitors, per atendre aquells infants que per la seva discapacitat presentin especials dificultats d'inclusió. Aquests hauran de reunir els següents requisits:

 • Residir i estar empadronat a la ciutat de Barcelona.

 • Aportar el certificat que acreditila discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya.

Quan es demana?

Els ajuts econòmics es solicitaran del 21 d'abril al 9 de maig. La llista provisional de beneficiaris es podrà consultar el 24 de maig, del 25 de maig al 7 de juny s'obrirà un període de reclamacions. La llista definitiva d'activitats es publicarà el 13 de juny.

Es podrà presentar en el període comprès entre el 22 d'abril al 25 de maig, ambdós inclosos.

 

 

 

Monitoratge de suport 

Què és?

Es un servei dirigit a nens, nenes i joves que tenen dificultats per a realitzar una pràctica esportiva en les mateixes condicions que els altres. Un cop estudiada la proposta es pot assignar monitors de suports a les activitats de grup de caràcter inclusiu.

 

Qui el pot demanar?

Les famílies i/o entitats esportives  per nens, nenes i joves que posseeixin una discapacitat concreta que suposi una dificultat  per realitzar una activitat esportiva.

 

Com es demana?

A través del correu esportinclou@bcn.cat o en el mateix CEM

 

 

Servei de suport en vestidors

 

Què és?

Es un servei dirigit a persones amb dificultat per canviar-se elles mateixes al vestidor o per moure’s per la instal·lació. S’assigna a un auxiliar que  recolza a la persona usuària fent-li suport en el vestidor i fins a l’entrada a  l’espai de pràctica esportiva.

 

Qui el pot demanar?

Persones joves o adultes a partir de 16 anys i fins a 64 que tinguin aquestes necessitats.

 

Com es demana?

Es demana al Centre Esportiu Municipal omplint el formulari de sol·licitud. El servei està subjecte a un número de places disponibles.

 

Quan es demana?

Almenys 15 dies abans de l’inic de l’activitat

 

 

 

Aturats

 

Què és?

Un programa d’ajut econòmic que te com a objectiu estimular la participació activa de la població promovent l’activitat esportiva en els CEM’s

 

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona que es trobi en situació d’atur i que estigui empadronada a la ciutat de Barcelona

 

Com es demana?

Es demana al propi CEM aportant la següent documentació:

 • Informe de vida laboral
 • Certificat d’empadronament
 • Declaració responsable signada

Les places becades son limitades i requereix un mínim d’assistència al CEM.

 

 

De marxa….fent esport

 

Què és?

Un programa que té com a objectiu és oferir als joves escolars de 4rt d’ESO l’oportunitat d’integrar la pràctica esportiva dins el seu temps de lleure com a alternativa d’oci i promoció d’estils de vida saludables.

Consta de dues fases, una primera on el grup classe del centre assisteix a una sessió al CEM i una segona fase on els joves que ho vulguin s’inscriuen  a les activitats del CEM.

 

Qui el pot demanar?

Qualsevol centre educatiu que es vulgui participar del programa

 

Com es demana?

Els centres educatius  han de fer la sol·licitud a través del PAE

 

Quan es demana?

La sol·licitud s’ha de realitzar a l’octubre

 

 

Ja nedo

 

Què és?

Un programa que facilita l’accés a l’activitat aquàtica als nens de 1er i 6è de primària d’escoles públiques de Barcelona.  L’objectiu és l’aprenentatge i el desenvolupament motriu a l’aigua

 

Qui el pot demanar?

Qualsevol centre educatiu públic de la ciutat de Barcelona

 

Com es demana?

El centre educatiu acorda amb el CEM  el dia i hora de la participació. Posteriorment l’escola realitza la inscripció al PAE i facilita els llistats a l’IBE i al CEM.

 

Quan es demana?

L’acord entre l’escola i el CEM s’ha de fer al juny i la formalització del procés al mes de setembre.

 

 

 

 

Ja nedo a l'aigua

 

Què és?

Un programa que facilita l’accés a l’activitat aquàtica als alumnes d’escoles d’educació especial de Barcelona.  L’objectiu és l’aprenentatge i experiència motriu de l’activitat aquàtica per tal de millorar la seva qualitat de vida i col·laborar en la construcció d’una societat normalitzadora inclusiva i respectuosa amb la diversitat.

 

Qui el pot demanar?

Qualsevol centre d’educació especial de la ciutat de Barcelona

 

Com es demana?

El centre educatiu acorda amb el CEM  el dia i hora de la participació. Posteriorment l’escola realitza la inscripció al PAE i facilita els llistats a l’IBE i al CEM.

 

Quan es demana?

L’acord entre l’escola i el CEM s’ha de fer al juny i la formalització del procés al mes de setembre.

 

 

 

Programa d’esports per a persones refugiades a Barcelona

 

Què és?

Un programa que facilita l’accés regulat a la pràctica esportiva tot afavorint la seva integració social. La persona gaudeix d’accés gratuït a l’equipament esportiu un màxim de 9 mesos (6 mesos inicials més una pròrroga de 3 mesos)

 

Qui el pot demanar?

Persones majors de 16 anys en situació de sol·licitants de protecció internacional que es trobin en la fase 1 del pla d'acollida mitjançant el Direcció d’Atenció i Acollida d’Immigrants.

 

Com es demana?

La Direcció d’Atenció i Acollida d’Immigrants ho demana a l’Institut Barcelona Esports que gestiona la petició i fa l’assignació del CEM que millor s’adapti a les necessitats

 

Quan es demana?

Es por sol·licitar en qualsevol moment de l’any.

 

 

 

© 2007-2021 ASME - All rights reserved. Termes d'ús i Política de Privacitat - Política de cookies

Disseny: JPWebSystems - Accès - Equip ASME